Auto Sukces

Motoryzacja z pasją

Regulamin

Niniejszy regulamin określa wszelkie zasady korzystania z serwisu auto-sukces.pl

1. Serwis udostępnia Użytkownikom możliwość odpłatnego, czasowego zamieszczenia na stronie auto-sukces.pl ogłoszeń sprzedaży pojazdów, części i usług związanych z motoryzacją.
2. Serwis auto-sukces.pl nie bierze udziału w transakcjach dokonywanych między Użytkownikami i nie ponosi odpowiedzialności za postępowanie osób zamieszczających ogłoszenia oraz za transakcje przez nich zawarte.
3. Serwis auto-sukces.pl nie bierze udziału w sporach między Użytkownikami serwisu. Wszelkie nieporozumienia Użytkownicy rozwiązują między sobą.
4. Rejestracja Użytkownika następuje po poprawnym wypełnieniu i zatwierdzeniu formularza rejestracyjnego oraz zapoznaniu się i zaakceptowaniu warunków regulaminu.
5. Zabrania się korzystania z kont innych Użytkowników i odstępowania swojego konta innym osobom.
6. Zabrania się zamieszczania ogłoszeń, które zawierają treści powszechnie uznane za obraźliwe czy obelżywe, naruszające prawa autorskie innych osób, godzące w dobra osobiste osób trzecich, jak również inne treści zakazane przez prawo.
7. Serwis zastrzega sobie prawo do usunięcia ogłoszenia, które łamie którekolwiek z postanowień niniejszego regulaminu, reklamuje serwis konkurencyjny, jest sprzeczne z charakterem serwisu.
8. Opłaty za ogłoszenia, które zostaną usunięte ze względów regulaminowych nie podlegają zwrotowi.
9. Serwis zastrzega sobie prawo do zminy kategorii ogłoszenia, które zostanie umieszczone w niewłaściwej kategorii.
10. W treści ogłoszenia obowiązkowo należy podać: markę, model i typ pojazdu, cenę, województwo oraz adres e-mail lub telefon kontaktowy.
11. Umieszczenie ogłoszenia jest odpłatne a ceny usług określa cennik zamieszczony na stronie serwisu.
12. Każde ogłoszenie może być za dodatkową opłatą promowane. Promować można wyłacznie ogłoszenia ze zdjęciem.
13. Wszelkie reklamacje dotyczące publikacji ogłoszenia należy zgłszać przy pomocy formularza kontaktowego z tematem “reklamacja”.
14. Auto-sukces.pl nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostępie lub nieprwidłowościach na stronach wynikających z winy podmiotów będących partnerami serwisu.
15. Regulamin może ulec zmianom bez wcześniejszego poinformowania Użytkowników.